Dzienny Dom Opieki Medycznej i pielęgniarska opieka długoterminowa- projekt współfinansowany przez Unię Europejską

13-11-2019
SIR MED PROJEKT.jpg

Stowarzyszenie Małe Rzeczy wraz z Centrum Medycznym SIR MED sp. z o.o realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich  pt. "Dzienny Dom Opieki Medycznej SIR MED i pielęgniarska opieka długoterminowa w trosce o losy mieszkańców subregionu inowrocławskiego ". 

Celem projektu jest wsparcie procesu deinstytucjonalizacji opieki nad osobami niesamodzielnymi z Inowrocławia, powiatu inowrocławskiego, mogileńskiego, żnińskiego.

W ramach DDOM realizowane są świadczenia opieki medycznej połączone z kontynuacją dotychczasowej terapii i procesem usprawniania w zakresie funkcjonalnym w środowisku i najbliższym otoczeniu pacjenta. W ramach projektu zapewnia się opiekę medyczną w warunkach zbliżonych do domowych.

W zależności od indywidualnych potrzeb podopiecznych projektu może to być opieka w ramach miesięcznych, tygodniowych lub dziennych pakietów świadczeń, realizowana od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 w Dziennym Domu Opieki Medycznej w Centrum Medycznym Sir Med lub bezpośrednio w domu pacjenta.  Świadczenia w DDOM oraz wizyty specjalistów w domu pacjenta, prowadzone są przez doświadczony zespół, w tym lekarza, pielęgniarki, psychologa i rehabilitanta. Od września 2019 wsparciem objęliśmy 38 osób.

 

Cały czas przyjmujemy nowe formularze uczestnictwa w projekcie. Centrum Koordynacji czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 -18:00. KONTAKT: tel.:52355790 lub 603 882 808,  e-mail: ddomsirmed@gmail.com   

KONTAKT

Stowarzyszenie Małe Rzeczy

  • ul. Staropoznańska 131-133
    88-100 Inowrocław
  • Telefon: +48 669 506 038
  • Email: biuro@malerzeczy.org

KRS: 0000673917
NIP: 5562768594
Regon: 367184599
Data rejestracji: 2017-04-28