„Akademia Mamy" - start nowego projektu

01-01-2019
AKADEMIA MAMY.jpg

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

Celem „Akademii Mamy" jest aktywizacja 15 kobiet zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących Inowrocławia i będących opiekunami prawnymi lub matkami dzieci z niepełnosprawnościami.

W ramach cyklu spotkań przewidziane są zajęcia z zakresu:

  • wsparcia psychologicznego
  • doractwa prawnego
  • warsztaty z samomotywacji i rozwijania własnych talentów
  • pomoc pedagogiczna

W trakcie spotkań uczestniczki mają zapewnioną opiekę nad dziećmi oraz materiały niezbędne do realziacji części warsztatowej.

 

Czas trwania projektu: od 1 stycznia do 30 czerwca 2019

Wartość projektu: 52 631,58 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 50 000,00 zł

 

Kontakt do koordynatora projektu: tel. 669-506-038, e-mail:biuro@malerzeczy.org

logos

 

KONTAKT

Stowarzyszenie Małe Rzeczy

  • ul. Staropoznańska 131-133
    88-100 Inowrocław
  • Telefon: +48 669 506 038
  • Email: biuro@malerzeczy.org

KRS: 0000673917
NIP: 5562768594
Regon: 367184599
Data rejestracji: 2017-04-28