Stwórz z nami przyjazny dom

Stowarzyszanie Małe Rzeczy powstało z myślą o osobach wykluczonych społecznie, zwłaszcza o matkach samotnie wychowujących dzieci oraz osobach starszych. Aktywne zainteresowanie tematem zrodziło się z wcześniejszego doświadczenia zdobytego przy prowadzeniu działalności Centrum Medyczne Sir Med, które od 2013 r. realizuje świadczenia z zakresu stacjonarnej opieki leczniczej dla osób przewlekle chorych, w szczególności osób starszych. Takiego typu świadczenia medyczne prowadzone w oddziale stacjonarnym nie były wcześniej dostępne w powiecie inowrocławskim. Działalność Centrum Medycznego Sir Med stała się więc inspiracją do założenia Stowarzyszenia Małe Rzeczy, które od 2017 roku realizuje działania służące zapobieganiu nierównościom społecznym osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem.


Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej często nie dają szansy na usamodzielnienie się świadczeniobiorcy, a tylko przyzwyczajają do prowadzenia stylu życia w oparciu o zasiłki i świadczenia w ramach programu dożywiania czy innych biernych inicjatyw. Nieskutecznie realizowane programy pomocy nie pozwalają „wyjść na prostą”, a osoby które mógłby to zrobić, nie otrzymują odpowiednich wskazówek. Chcemy to zmienić.

Długoterminowym celem Stowarzyszenia Małe Rzeczy jest budowa pierwszego w Polsce Przyjaznego Domu Chronionego, integrującego samotne matki wychowujące dzieci ze starszym pokoleniem, w którym powrót do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie będzie dużo łatwiejszy. Celem pobytu podopiecznych w domu chronionym będzie wzrost aktywności i motywacji, a także kształtowanie pozytywnych postaw społecznych. Chcemy, by poprzez czas w placówce osoba pobierająca świadczenia nauczyła się funkcjonować w życiu codziennym w swojej społeczności. Podopieczni będą włączani w podstawowe czynności dnia codziennego, np. prowadzenie domu, pielęgnacja ogródka, prace plastyczne.

Przedsięwzięcie jest wielomilionową inwestycją, a jej powodzenie zależy od zaangażowania władz lokalnych, przedsiębiorców oraz wszystkich tych, którzy zechcą dołóżyć swoją cegiełkę. Poniżej przedstawiamy wizualizację tej placówki.

 

KONTAKT

Stowarzyszenie Małe Rzeczy

  • ul. Staropoznańska 131-133
    88-100 Inowrocław
  • Telefon: +48 669 506 038
  • Email: biuro@malerzeczy.org

KRS: 0000673917
NIP: 5562768594
Regon: 367184599
Data rejestracji: 2017-04-28